تبلیغات
خرید - اس ام اس عاشقانه كنارم باش
اس ام اس عاشقانه كنارم باش

اس ام اس عاشقانه كنارم باش

اس ام اس عاشقانه آسمان من

همیشه بهت میگفتم کنارم باش نه مقابلم
و تو همیشه میگفتی ولی من هیچوقت مقابلت نیستم...
صحت این جوابتو وقتی درک کردم که
فهمیدم از پشت بهم خنجر زدی

ستاره های سربی ، فانوسکای خاموش 
 من و هجوم گریه از یاد توووو فراموش

خسته ام از این همه خواستن هایی که
داشتن نمی شود... !!!

خیالت همیشه هست اما امروز،
دلم خودت را خواست نه خیالت را....

دلم کوچک است،کوچکتر از باغچه پشت پنجره،
ولی آنقدر جا دارد که برای عشقی که دوستش دارم
نیمکتی بگذارم برای همیشه.....

دیگه باور میکنم دنیا خوبه
وقتی قلبم با تو دیوونه باشه
وقتی دستات تو دستامه مگه
کسی عاشق تر از ما میتونه باشه

تو یه شیرینی تلخی واسه قلب نیمه جونم
توی این ترانه هایی که برای تو میخونم
تو یه شیرینی تلخی توی خاطرات دورم
 تو تموم لحظه های دل ساکت و صبورم

صفحات سایت